Hvilke fordele er der ved at være medlem af en fagforening?

En fagforening er en organisation, der varetager medlemmernes interesser og taler deres sag. Fagforeninger er lokale afdelinger, der sammen udgør en landsdækkende organisation kaldet et fagforbund. Fagforeningernes primære opgave er at forhandle bedre ansættelses- og lønforhold for deres medlemmer, og gennem årene har de arbejdet sig frem til bedre overenskomster samt regler om mindsteløn, opsigelsesvarsler og arbejdsmiljø. Som medlem af en fagforening kan du få rådgivning om trivsel på jobbet, gennemgang og forhandlinger omkring ansættelseskontrakt, hjælp til at forhandle løn, søge job eller videreuddanne dig mm.

Fagforeningen kan også hjælpe dig i tilfælde af en konfliktsituation. Du kan f.eks. få juridisk hjælp, hvis du har fået en arbejdsskade, er syg i en længere periode, ikke modtager din løn eller føler, at en fyring er uberettiget. Fagforeningen fungerer således som en slags tryghed på jobbet og kan gå ind og hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver overtræder aftaler, love og regler, som gælder på arbejdsmarkedet. Medlemskab i en fagforening er ikke lovpligtigt i Danmark, men det giver lønmodtagere mange fordele og stor støtte i forskellige situationer. I Danmark kan vi takke fagforeningerne for mange af de gode overenskomster som findes omkring mindsteløn, sygedage, ferie, pension etc.

De fleste fagforeninger er fokuserede på en specifik branche og specialiserede på at yde støtte til medlemmer inden for netop dette arbejdsområde. Du kan finde information på internettet og sammenligne de forskellige fagforeninger og deres priser for at finde ud af hvilken fagforening, der bedst passer dine behov og krav. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fagforening ikke er det samme som en A-kasse (arbejdsløshedskasse). Langt de fleste fagforeninger har dog en A-kasse tilknyttet, som arbejderne betaler et månedsligt kontigent til. En A-kasse udbetaler blandt andet dagpenge til medlemmer, der mister sit job, og står også for udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse for børnepasning.